Firemní sportČinnosti

Přetahování lanem


Basketball


Ping Pong
Výroční zasedání
Protipožární cvičení

V roce 2019


V roce 2020